El paper de la química en el siglo XXI

El paper de la química en el siglo XXI

en Reptes de la ciéncia a les portes del segle XXI, Barcelona, 1995, p. 19-24.